Novinky a zajímavosti »

Digitální otisky

Digitální otiskování je služba společnosti “Zubní keramika“ poskytovaná zubním lékařům, za účelem dosažení nejvyšší možé kvality budoucího protetického výrobku – fixní zubní náhrady.

Základním předpokladem pro zhotovení kvalitní protetické práce, je vytvoření přesné kopie situace v ústech pacienta pro použití v zubní laboratoři. Zubní náhrada může být jen tak kvalitní, jak kvalitní jsou podklady poskytnuté z ordinace. V současné době se pro vytvoření takového záznamu poměrů v ústech používají otiskovací hmoty, kdy ošetřující pomocí otiskovací lžíce natlačí otiskovací hmotu v pastovitém stavu na zuby a přilehlé měkké tkáně a po zatuhnutí otiskovací hmoty vzniklý otisk z úst vyjme.

Následně tehcnik v laboratoři do takovéto formy nalije tekutou dentální sádru a po jejím dokonalém vytvrdnutí a po vyjmutí z otisku, získá požadovaný model pacientových čelistí. Na modelu se dále provede celá řada úprav a teprve potom lze začít zhotovovat protetickou práci.

Ačkoli otiskovací a modelové materiály prošli mnohaletým vývojem a dnes jsou na trhu velmi kvalitní materiály, nikdy nemůžeme eliminovat základní vlastnost všech hmot a to jsou objemové změny, ke kterým vždy dochází při přechodu z tekutého do pevného stavu, případně při zahřívání a chladnutí, nebo při vysychání těchto materiálů. Samotné otiskování je velmi špatně kontrolovatelný proces, kdy ošetřující až po vyjmutí otisku z úst mnohdy zjišťuje, že otiskovací hmota nedotekla do míst, kde je nutné mít otisk velmi detailní a je nutné celý proces zopakovat. Je také nutno přiznat, že otiskování není pro pacijenty zrovna příjemným zážitkem a u lidí s alergickou reakcí na otiskovací hmotu, nebo se zvýšeným dávivým reflexem jde o velmi komplikovanou záležitost. Jednou z nevýhod tradičního způsobu otiskování je doba nutná k transportu otisku do zubní laboratoře a následnému zhotovení pracovního modelu, což může zabrat až 48 hodin.

Bouřlivý rozvoj digitáních technologíí v posledních letech, nám dnes nabízí možnost všem těmto negativním jevům spojeným s otiskováním do otiskovacích hmot se zcela vyhnout, a při tom získat trojrozměrný obraz situace v ústech pacienta v dříve nedosažitelné kvalitě. Otisk “digitální“ vzniká pomocí tzv. intaorálního skeneru, což je zřízení o velikosti a tvaru řekněme jakési pistole na jejímž prodlouženém konci je umístěma kamera, která vytváří řadu na sebe navazujících snímků (fotografií), které výkoný pčítač připojený ke skeneru současně skládá do 3D obrazu. Celý proces trvá jen několik málo minut a ošetřující má celý průběh skenování plně pod kontrolou. Skenování lze kdykoli přerušit a následně v něm pokračovat.

Zcela zásadní výhodou je možnost naskenovanou situaci okamžitě zkontrolovat a vyhodnotit v téměř neomezeném zvětšení. Přístroj nám současně ukáže, zda je pro budoucí protetickou práci vytvořen preparací dostatečný prostor, aby náhrada byla dostatečně pevná, a zda jsou pahýly paralelní, aby nevznikl problém s nasazením hotového můstku. Pokud se ošetřující rozhodne v ústech něco upravit, konkrétní místo ve skenu vymažeme a vzápětí ho během několika sekund doskenujeme. Tak máme jistotu, že do laboratoře odchází dokonale připravený základ pro zhotovení fixní náhrady. Pro pacienta je takovýto způsob otiskování zcela bezbolestný a téměř bez jakýchkoli nepříjemných pocitů, protože ošetřující se skenerem při otiskování téměř ničeho v ústech nedotýká. Vzniklý záznam do laboratoře putuje po internetu jako e-mail, takže technik může začít se zhotovováním protetické práce dřív, než pacient po otiskování odejde z ordinace. V laboratoři je protetická práce, nebo její konstrukční část modelována digitálně ve virtuálním prostředí a následně vyfrézována přímo z finálního protetického materiálu, čímž se vyhmeme použití řady pomocných materiálů a vlivu jejich objemových změn na kvalitu finálního protetického výrobku jako u klasického způsobu otiskování. Tak máme zajištěnou dokonalu přesnost.

Společnost Zubní keramika pro digitální otiskování používá intraorální skener “TRIOS 3“ od dánské firmy “3shape“, protože je to v současné době nejpokročilejší zařízení tohoto typu na trhu, standartně skenující s přesností 7mµ (pro porovnání, nejkvalitnější otisky z otiskovacích hmot dosahují přesnosti maximálně 100 mµ). Společnost “3shape“ se digitalizaci věnuje 20 let a stomatolodická laboratoř “Zubní keramika“ jejich technologii pro výrobu fixní protetiky již řadu let využívá. V současné době toto pracoviště rozšiřuje možnost použití zařízení značky “3shape“ kterými disponuje i pro potřeby implantologie a ortodoncie.

Společnost “Zubní keramika“ je zatím jediná zubní laboratoř v ČR zařazená do programu “TRIOS Ready“ a tím certifikovaná společností “3shape“ pro zpacování skenů ze zařízení “TROS 3“. Pevně věříme, že svou službou digitálního otiskování přínášíme pacientům spolupracujících ordinací jedinečnou možnost vysoce komfortního ošetření nejmodernější technologií jakou součacná stomatologie nabízí a zhotovovat tak protetické výrobky v nadstandartní kvalitě s výrazně prodlouženou životností.

Další zajímavé informace o službě digitálního otiskování naleznate na www.celokeramika.cz, a o digitalizaci ve stomatologii na www.3shape.com.